O firmě

Firma František Řezníček – RM Řezníček

Vznikla v roce 2005 na základě výrobních a konstrukčních zkušeností sahajících až do roku 1984. Od počátku se zabýváme výrobou slévárenských a plastikářských prototypových forem a modelů pro designéry, restaurátory a oldtimer. Další činností je vývoj a výroba v oblasti spalovacích motorů pro motoristický sport. Později přibyly formy pro sériovou výrobu a rozrostl se strojový park o CNC stroje. V rámci zkvalitňování výroby probíhají investice do výrobních zařízení.

Informace o našich klientech včetně jejich požadavku a výrobní dokumentace považujeme za důvěrné, pokud sami neurčí jinak.